diumenge, 5 de febrer de 2017

Resum Assemblea i nova Junta dels Amics

El passat Diumenge dia 29 de gener de 2016, es va celebrar l'Assemblea General Ordinària de l'Associació Amics de Tous.
Es va fer memòria de les activitats del 2016, podeu recollir el document als Amics de Tous.
Es van presentar les activitats pel 2017, amb un caire continuista segons les activitats realitzades al 2016. La sala d'exposicions s'obre a altres propostes i vol enriquir culturalment a la gent de Tous i de la comarca.
Es van aprobar els pressupostos pel 2017 i es va fer balanç econòmic del 2016.
Les seccions (coral, caramelles i teatre) van explicar les seves activitats i es va informar de la creació de la secció d'Història.
Es va renovar la Junta i en reunió de Junta celebrada el dia 3 de febrer va quedar formada de la següent manera:
President: Ramon Creus
Vicepresident: Pedro Luís Carmona
Secretària: Empar Aranda
Tresorer: Francesc Tort
Vocals: Josep Anton Jiménez, Josep Senserrich, Javi Cámara, Xavi Tort i Maria Rosa Pelfort.

Es va agrair a les persones que deixen la Junta l'Elisa i la Natàlia per la seva disponibilitat durant aquests anys.

Proper acte, serà el 12 de març de 2017, amb la inauguració de l'exposició sobre els refugiats de Síria.